Babás pénzügyek – Milyen ellátások igényelhetők gyermek születése esetén? II. rész

Előző cikkünkben, Bán Melinda társadalombiztosítási tanácsadó és a Babamamapenzugy.hu megálmodója összefoglalta milyen kapható, igényelhető ellátásokra jogosultak a szülők. A sor azonban folytatódik és bemutatjuk, hogy melyek a biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások.

Biztosítási jogviszonyhoz kötött ellátások

Ezekre az ellátásokra akkor jogosult az anya (egyes esetekben apa is akár), ha a felsorolt feltételeknek megfelelve, rendelkezik biztosítási jogviszonnyal. Ezeket az ellátásokat is igényelni kell, ezek sem járnak automatikusan.

Táppénz

Ha a munkakörből, vagy egészségügyi állapotából adódóan az anya nem tudja a munkáját ellátni, táppénzre tud menni. Veszélyeztetett várandósság esetén 9-es kóddal írja ki az orvos. Ilyenkor ez javasolt is, mivel a 8-as kódú általános betegség esetén az év első 15 munkanapjára betegszabadság számolható csak el, ez azonban bérként adózó jövedelem, mértéke 70%. Ebből adódóan ha a CSED-GYED számítási időszakában lesz betegszabadságon az anyuka, az rontani fogja az ellátások összegét.

Mértéke 2 év folyamatos biztosításban töltött idő esetén 60%, ha nincs 2 év folyamatos biztosítási jogviszony, vagy kórházi kezelés esetén 50%. A táppénzt 15% személyi jövedelemadó levonás terheli. Igénylése a foglalkoztatónál történik.

CSED

Csecsemőgondozási díjra akkor jogosult az anya, ha a szülést/CSED igénylést megelőző 2 évben rendelkezik 365 nap biztosítási jogviszonnyal (ennek nem kell folyamatosnak, és nem kell egy helyről meglennie) ÉS a CSED igénylésének napján biztosított, vagy a baba a jogviszony megszűnését követő 42 napon belül születik meg.

Apa a CSED-et nem igényelheti (és egyébként a szülést követő 168 napra semmi mást sem), néhány kivételtől eltekintve. Ilyenek pl: anya halála, tartós kórházi kezelése, vagy válás apának elrendelt felügyeleti joggal.

CSED a szülési szabadság idejére jár. Igényelhető a szülés napjától, vagy a kiírt dátumot megelőző 28 napon belül bármikor. Ez az ellátás 168 napig jár, nem 6 hónapig. Keresőtevékenység nem folytatható mellette.

Összege a számítási alap 100%-a bruttóban, melyet 15% SZJA levonás terhel. Igénylése a foglalkoztatónál történik minden esetben (igen, akkor is, ha a munkáltató nem TB kifizetőhely, és szívesen áthárítja anyukára az igénylés feladatát) a „Nyilatkozat csecsemőgondozási díj megállapításához” vagy GYED-del közös igénylés esetén a „Nyilatkozat csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj együttes igényléshez” nyomtatvány kitöltésével. Egyéni vállalkozó, őstermelő, egyéb önfoglalkoztató saját maga igényelheti elektronikusan. Ehhez egy kis útmutató a MÁK honlapján érhető el.

GYED

Gyermekgondozási díjra mindkét szülő jogosult lehet. Igényléséhez szükséges a szülést megelőző 2 évben 365 nap biztosítási jogviszony és a GYED igénylésének napján fennálló biztosítási jogviszony. Jogosult akkor is az anya, ha a jogviszonya a CSED folyósítása alatt szűnik vagy szűnt meg.

Keresőtevékenység folytatható mellette. A gyermek 2 éves, ikrek esetén 3 éves koráig jár. Összege a számítási alap 70%-a, melyet 15% SZJA és 10% nyugdíjjárulék levonás terhel. A kifizethető maximális összeg a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a.

Igénylése a foglalkoztatónál történik a „Nyilatkozat gyermekgondozási díj megállapításához” vagy CSED-del közös igénylés esetén a „Nyilatkozat csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj együttes igényléshez” nyomtatvány kitöltésével. Egyéni vállalkozó, őstermelő, egyéb önfoglalkoztató saját maga igényelheti elektronikusan.

Hallgatói/diplomás GYED

Hallgatói gyermekgondozási díjra alap esetben az anya jogosult. Az apa csak akkor, ha az anya sem CSED-re, sem GYED-re, sem diplomás GYED-re nem jogosult.

Keresőtevékenységet a szülést követő 169. naptól lehet mellette folytatni. Összege alapképzés és szakirányú továbbképzés esetén a minimálbér alapján bruttó 140.000 Ft, mesterképzés, osztatlan képzés esetén a garantált bérminimum alapján bruttó 182.000 Ft

Igényelhető a lakóhely szerinti megyei kormányhivatal egészségbiztosítási osztályán az „Igénybejelentés hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díjra” nyomtatvány kitöltésével.

Írta: Bán Melinda, társadalombiztosítási tanácsadó, babamamapenzugy.hu megálmodója